do 25 mrt. | Online

EKV en Exportfinanciering

Deze beknopte introductie cursus verschaft u als ondernemer inzicht in de diverse mogelijkheden om internationale handelstransacties en buitenlandse projecten op verantwoorde wijze te structureren en gaat in op hoe u daarbij gebruik kunt maken van diverse risicomitigatie instrumenten.
Registratie is afgesloten
EKV en Exportfinanciering

Tijd en locatie

25 mrt. 13:30 – 17:30
Online

Over het evenement

OMSCHRIJVING

Deze beknopte introductiecursus verschaft u als ondernemer inzicht in de diverse mogelijkheden om internationale handelstransacties  en buitenlandse projecten op verantwoorde wijze te structureren en gaat in op hoe u daarbij gebruik kunt maken van diverse risico-mitigatie instrumenten zoals (export)kredietverzekering, accreditieven en garanties en investeringsgaranties. Tevens worden de belangrijkste partijen die deze producten en diensten aanbieden kort behandeld. Een verantwoorde structurering van dergelijke transacties en het gebruik van risico-mitigatie instrumenten bieden u als exporteur of investeerder mogelijkheden tot het aantrekken van additionele financiering.

DOEL

Na afloop van deze training heeft u beter inzicht in de aan dergelijke transacties en projecten verbonden risico’s en een bredere kennis van de verschillende mogelijkheden die een onderneming heeft bij het mitigeren van dergelijke risico’s. Tevens verkrijgt u een beter inzicht in hoe u door het gebruik van dergelijke instrumenten additionele financiering kunt realiseren.

INHOUD

In vogelvlucht zal het landschap van export-gerelateerde risico-mitigatie instrumenten  aan de orde komen, waarmee het in de praktijk inzichtelijk wordt gemaakt hoe en wanneer gebruik gemaakt kan worden van welk instrument.

PE UREN: 4

PRIJS: €225,00 excl. BTW

Deel dit evenement