Toon_Luttikhuis.jpeg

Toon Luttikhuis

Partner

FINANCIËLE MODELLERING

Goed zicht hebben op toekomstige ontwikkeling van de balans, kasstromen, de financieringsbehoefte en financiële convenanten is van belang bij het vaststellen van de financieringsstrategie. 


De behoefte aan een financieel model kan ontstaan bij:

  • Er is een nieuwe strategie, maar buiten een budget nog geen goede financiële doorkijk naar de verdere toekomst.

  • Wat is de impact van een (grote) overname of investering op mijn balans en financiële convenanten?

  • Hoe gevoelig zijn mijn financiële prestaties in verschillende scenario’s en (grondstof)prijsfluctuaties?

  • Hoe krijg ik meer zicht op mijn korte en/of lange termijn kasstromen?

Samen met de klant brengen wij de behoefte verder in kaart. Daarna werken wij eerst de modelopzet uit, voordat we gaan bouwen. Na een interactief proces met korte sprints ronden wij het model af. In de afrondingsfase zorgen wij voor een goede overdracht zodat het model door de klant intern kan worden gebruikt.

 

Lange termijn forecasting, scenario en sensitivity analyses

Ampleon logo

Financial modelling

Ecorys logo

Financial modelling

Graafstroom logo

Financial modelling

 
TRACK RECORD
 
Hebt u behoefte aan een financieel model of ondersteuning op het gebied van modellering, neem dan contact op met Toon Luttikhuis.