orchard-finance-bannerlogo
line_fase1

Kansen met Supply Chain Finance.

Finance & Control, juni 2013

De dreigende schaarste van grondstoffen en financiering gecombineerd de groeiende behoefte aan stabiele, duurzame leveranciers dwingt tot het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen. Supply Chain Finance is een financieringsmodel dat hierbij kansen biedt voor bedrijven, leveranciers en banken.

Auteur: Elvis Buitenhuis

download download

Vermogensbuffers nauwelijks gegroeid in 2012.

Het Financieele Dagblad, 17 juni 2013

Nederlandse beursfondsen hebben nog steeds gezonde solvabiliteit en leverage ratio’s, maar deze ratio’s staan wel onder druk vanwege economische tegenwind. Een gezonde balans is een belangrijke randvoorwaarde voor een duurzame kapitaaldistributie naar aandeelhouders in de vorm van dividend en inkoop van aandelen.

Auteurs: Rolf Michon, Nicolai Knop & Richinel van Aanholt
© Het Financieele Dagblad

download download

EMIR: Een overwachte en onvermijdelijke verrassing.

GT News, mei 2013

De meeste ondernemingen zijn bekend met de central clearing principes onder de emir wetgeving en de vrijstellingen a.g.v. hedge activiteiten en de clearing drempels. De meeste ondernemingen zijn echter onbekend met de rapportage verplichtingen waar geen vrijstelling voor bestaat.

Auteurs: Esther Goemans-Verkleij & André Frugte

download download

Beleid beursgenoteerde ondernemingen gericht op het verhogen van de beschikbaarheid van financiering.

MCA, februari 2013 

Dit artikel bespreekt het financieringsbeleid van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en plaatst dit in perspectief van de S&P 500-ondernemingen.

Auteurs: Rolf Michon & Richinel van Aanholt

download download

EMIR: schouders ophalen of eronder zetten.

Controllers Magazine, november 2012

EMIR wetgeving benadrukt de noodzaak van risico management en is een goede gelegenheid om bankrelaties ook vanuit een ander perspectief tegen het licht te houden. 

Auteurs: Esther Goemans-Verkleij & André Frugte

download download

FD Gazellen award

Orchard Finance is genomineerd voor een FD Gazellen award.

We kunnen onszelf feliciteren met een plekje tussen 347 snelle groeiers in Nederland. In onze regio (west nederland II) en in onze categorie (middelgroot) zijn er 16 snelle groeiers.

download download