top of page

Barenbrug - Refinancing without headache


“Door het aanstellen van één projectcoördinator vanuit Orchard, die dit intensieve traject binnen de afgesproken tijdsbesteding naar volle tevredenheid heeft afgewikkeld, zijn wij nagenoeg volledig ontzorgd. Daardoor konden wij onze tijd besteden aan projecten die voor Barenbrug groei en toegevoegde waarde moeten gaan opleveren.”

René van Raan, CFO/ Lid van de Raad van Bestuur


UITDAGING

De Koninklijke Barenbrug Groep (hierna “Barenbrug”) is actief in de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van graszaden en is wereldwijd toonaangevend in recreatiegrassen, voedergrassen en andere vlinderbloemige voedergewassen. In 2018 heeft Barenbrug een proces opgestart om haar financiering die in 2019 afloopt te vervangen. Tijdens het afsluiten van de huidige financiering is gebleken, dat het documentatieproces een grote druk gaf op de interne organisatie, mede vanwege het aantal buitenlandse entiteiten dat onderdeel is van de groepsfinanciering. Naast op te treden als inhoudelijk financieringsadviseur heeft Barenbrug Orchard gevraagd het gehele documentatieproces te coördineren en zodoende de CFO en Group Controller volledig te ontzorgen.


OPLOSSING

Om de Barenbrug organisatie zoveel mogelijk te ontlasten is er vanuit Orchard één projectcoördinator aangewezen die als schakel acteerde tussen de binnen- en buitenlandse Barenbrug entiteiten, de bank en de advocatenkantoren. De projectcoördinator bewaakte het gehele proces: de planning en voorgenomen tijdslijnen, het aanleveren en tegenlezen van de benodigde (interne) documenten en de onderlinge communicatie.


RESULTATEN

Het documentatieproces is binnen de voorgenomen planning en naar tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond. Door de aanstelling van een projectcoördinator is de tijdsbesteding van de CFO en de Group Controller aan het documentatieproces zeer beperkt geweest.

bottom of page