top of page

The secret of Coop as an acquisition tiger


“Voor een bedrijf dat op Treasurygebied een objectieve en nuchtere blik van buiten nodig heeft, geeft Orchard mij al jaren het vertrouwen ons van goed en gedegen support te voorzien.”

Herco Boer, Financieel Directeur


UITDAGING

Coop Supermarkten (hierna ‘Coop’) is ruim 125 jaar een begrip in de Nederlandse supermarktbranche. De onderneming heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een landelijk supermarktconcept met meer dan 300 winkellocaties. Daarbij is haar marktaandeel in de food retail gestaag gegroeid naar ruim 3,5%. Deze groei is zowel autonoom alsook voor een belangrijk deel door overnames gerealiseerd van locaties van Super de Boer, C1000 en EMTÉ. Coop is in totaliteit in vijf jaar gegroeid met € 300 miljoen omzet naar bijna € 1,3 miljard concernomzet.

Met de ontwikkeling van haar groeistrategie had Coop behoefte aan een passende financieringsstructuur die de onderneming voldoende vrijheid en flexibiliteit bood om snel op veranderende marktomstandigheden in te kunnen spelen.


OPLOSSING

Sinds 2010 wordt Coop door Orchard ondersteund bij het bepalen van haar financieringsbeleid en het aantrekken van financiering. Hiertoe is een oplossing gevonden waarbij voldoende ruimte in covenanten en toegestane financiering is gegeven om snel te schakelen. Coop heeft daarnaast haar zekerheden optimaal ingezet om aantrekkelijke tarieven te realiseren. De resulterende bilaterale structuur biedt Coop binnen de bestaande financieringsdocumentatie de mogelijkheid flexibel de samenstelling van haar bankgroep aan te passen. Als gevolg hiervan kan Coop snel schakelen bij acquisities tegen concurrerende financieringscondities.


RESULTATEN

Sinds 2010 heeft de gekozen financieringsoplossing zich in meerdere acquisitietrajecten bewezen. Coop kan snel haar financiering uitbreiden met gebruikmaking van de bestaande documentatie en zekerheden. Coop kan daarbij kiezen tussen de bestaande banken en nieuwe banken tegen aantrekkelijke condities. Door gebruik te maken van de bestaande documentatie, blijven de juridische kosten bovendien beperkt.

In de meest recente transactie heeft Coop al in 2017 met haar twee huidige huisbanken afspraken gemaakt over additionele financiering, indien Coop zou slagen in de overnamestrijd van de EMTÉ formule. Door tijdig de dialoog aan te gaan met haar banken, heeft Coop gedurende het daadwerkelijke overnameproces in 2018 veel minder aandacht hoeven besteden aan de financiering, maar zich kunnen richten op het biedingsproces en due diligence van de ruim 50 EMTÉ winkels zelf.

Naast de financiering ondersteunt Orchard Coop geregeld bij het opstellen en uitvoeren van haar renterisicobeleid.

bottom of page