top of page

Case study Hoogvliet Super


“Ik ben zeer tevreden over de begeleiding en deskundigheid van Orchard. Ze doen precies wat nodig is, op het juiste moment en tegen een zeer efficiënte tijdsbesteding. Voor mij een reden om een hogere completion fee te betalen dan vooraf afgesproken.”

Frans Schijf, CFO Hoogvliet


UITDAGING

Hoogvliet Super (hierna “Hoogvliet”) heeft in 2010 een terrein gekocht in Bleiswijk voor de nieuwbouw van haar bakkerij, slagerij, service centrum en een gemechaniseerd en geautomatiseerd distributiecentrum. Gegeven de omvang van deze geplande investeringen had Hoogvliet behoefte aan een gedegen financieringsplan, dat rekening hield met alle relevante interne en externe randvoorwaarden, waaronder de afspraken binnen het Hoogvliet concern en de afspraken met de inkoopcombinatie waar Hoogvliet lid van is.


OPLOSSING

In 2014 heeft Hoogvliet haar investeringsplannen vertaald naar de eerste contouren van een financieringsplan. Vanaf eind 2014 heeft Hoogvliet Orchard ingehuurd om als haar financieringsadviseur te ondersteunen bij het verder finaliseren en uitvoeren van het financieringsplan. Dit heeft in het voorjaar van 2017 geresulteerd in een definitief financieringsplan, dat voorziet in een robuuste structuur, waarbij Hoogvliet een hoge kredietwaardigheid behoudt, en gebruik maakt van eenvoudige en goedkope financieringsinstrumenten, die Hoogvliet veel flexibiliteit bieden. Middels een tenderproces zijn vervolgens twee banken geselecteerd om invulling te geven aan de gevraagde financiering.


RESULTATEN

Begin 2018 heeft Hoogvliet met de twee geselecteerde banken een club deal, gebaseerd op LMA documentatie, getekend. Met deze club deal zijn alle doelstellingen van het financieringsplan gerealiseerd c.q. overtroffen. Door onder meer gebruik te maken van een gefaseerde opname en van groenfinanciering, is een zeer kosten efficiënte oplossing gecreëerd. Daarnaast heeft Orchard ondersteund bij het inrichten van het cash management bij de nieuwe banken en het opstellen en uitvoeren van het renterisicobeleid. Financiering, cash management en renterisico management zijn voor Hoogvliet samengevat in een gebruikershandleiding.

bottom of page