top of page

Kramp - New financing structure enabling growth


“Ik werk al enige jaren met volle tevredenheid samen met Orchard. Ik heb daarbij Orchard leren kennen als een deskundige organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Hun positie in de markt en actuele sectorkennis stelt ze in staat om grote toegevoegde waarde te leveren in het onderhandelingsproces wat heeft bijgedragen aan significante besparingen.”

Danny Westendorp, Finance Director

UITDAGING

Kramp Groep (hierna “Kramp”) is een totaalleverancier van onderdelen voor bedrijven in de landbouw, tuin- & parkbranche en het grondverzet. Kramp is een internationale speler met een forse groeiambitie, zowel autonoom, als middels een acquisitiestrategie. In 2016 heeft Kramp een overeenkomst gesloten met Schouw, om het door Schouw gehouden aandelenbelang in Kramp terug te kopen. De combinatie investeren in groei en aandeleninkoop, resulteerde in de wens om de kredietfaciliteiten van Kramp en bijbehorende financiële ratio’s en convenanten fors te verruimen.


OPLOSSING

Medio 2016 heeft Kramp Orchard ingehuurd als haar financieringsadviseur. Orchard heeft de plannen van Kramp vertaald in een nieuwe, gewenste financieringsstructuur. Met Kramp heeft Orchard een competitief proces met bestaande en nieuwe banken opgezet om een nieuwe bankengroep te selecteren voor de herfinanciering. Aansluitend heeft Orchard Kramp geadviseerd over de inrichting van een nieuwe cash managementstructuur, gebruikmakend van de nieuwe bankengroep. Tenslotte heeft Orchard Kramp ondersteund bij de selectie en inrichting van een non recourse receivables financiering als onderdeel van het financieringspakket.


RESULTATEN

Eind 2016 heeft Kramp een nieuwe financieringsovereenkomst getekend, die aan alle wensen van Kramp tegemoetkomt en tevens een forse besparing biedt op de financieringskosten. In 2017 is een nieuwe cash managementstructuur ontworpen en gecontracteerd met de financieringsbanken, die resulteert in een efficiënter cash management proces en een significante besparing op bankkosten. In 2018 heeft Kramp een securitisatie programma voor de non recourse financiering van haar handelsvorderingen ingericht in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Een verdere uitrol naar andere landen behoort tot de mogelijkheden. Met dit programma nemen de financieringsmogelijkheden van Kramp toe en realiseert Kramp een verdere besparing op haar financieringskosten.

bottom of page