top of page

Case study MCB Group


“MCB heeft een goede partner gevonden in Orchard op het gebied van onze financierings- en treasury vraagstukken. Ik ben erg tevreden over de pragmatische, maar deskundige aanpak. De ruime ervaring van de mensen bij Orchard zorgt ervoor dat we tot een gedegen uitkomst komen waar beide partijen met tevredenheid op terugkijken.”

Emiel van Boxtel, CFO MCB Group


UITDAGING

MCB Group (hierna “MCB”) is actief als groothandel en Service Center in metalen, waaronder staal, roestvast staal, aluminium, koper en messing. Met een omzet van meer dan 500 miljoen euro is MCB een van de grootste onafhankelijke handelaren in Noordwest Europa met sterke marktposities in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

OPLOSSING

Orchard heeft MCB al sinds 2011 bijgestaan bij de verschillende financieringstransacties. De bestaande  financieringsstructuur vormde ook een goede basis op voort te bouwen. De belangrijkste doelen voor de herfinancieren betroffen een langere looptijd van de faciliteiten, minder strenge convenanten en verruiming van de flexibiliteit. Dit met een goede pricing.

Daarnaast is sinds het begin van 2018 nieuwe wetgeving in België in werking getreden waardoor het vestigen en uitwinning van zekerheden sterk is vereenvoudigd. Hierdoor is hogere bevoorschotting van voorraden mogelijk.

RESULTATEN

Alle doelen van de herfinanciering zijn behaald. Naast gunstigere tarieven, is de looptijd van de faciliteit verlengd naar 5 jaar (was 3 jaar) en zijn de overige voorwaarden en condities sterk verbeterd. Ook zijn de zekerheden en de bevoorschotting op de voorraden in België verder aangescherpt. MCB heeft derhalve optimaal kunnen profiteren van haar sterk verbeterde track record en de gunstige omstandigheden op de financieringsmarkt.

Ondanks dat de appetite in de bankenmarkt groot was, heeft MCB besloten om de bankengroep ongewijzigd te laten. Dit sluit goed bij de lange termijn relaties die MCB met haar klanten, leveranciers en financiers nastreeft.

In aanvulling op de nieuwe financiering is het cash management verder geoptimaliseerd en is een nieuwe renteswap afgesloten.


www.mcb.eu

bottom of page