top of page

Agrifirm vernieuwt en verlengt haar financiering met 5 jaar
Middels de dealcard vertellen we u over onze afgeronde opdrachten. Zo krijgt u inzicht in onze werkwijze en samenwerking met onze diverse klanten.


Orchard Finance is medio 2021 door Royal Agrifirm Group aangesteld als financieringsadviseur, om de ruim 120-jarige Nederlandse coöperatie te ondersteunen bij de herfinanciering van haar aflopende financieringsovereenkomst.


Met meer dan 3.000 betrokken medewerkers draagt Royal Agrifirm Group bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Agrifirm heeft meetbare, relevante en duurzame waarde op het boerenerf, op de akker en aan de voederindustrie. Meer dan 120 jaar geleden opgericht in Nederland, is Agrifirm nu een toonaangevende, agrarische coöperatie met een internationaal netwerk van dochterbedrijven gevestigd in Europa, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, Azië en een wereldwijd distributienetwerk. Agrifirm is een coöperatie met een netwerk van circa 10.000 aangesloten Nederlandse boeren en telers.


De bestaande financieringsovereenkomst van Agrifirm was nog zeer passend, maar bereikte na het uitoefenen van twee extensie opties het einde van haar looptijd. Een belangrijk aspect in de voorbereiding van de herfinanciering betrof het bepalen van de gewenste omvang van de financiering. Agrifirm houdt hierbij onder meer rekening met fluctuaties in haar werkkapitaal uit hoofde van potentiële prijsontwikkelingen in grondstoffen en wijzigingen in de supply chain. Na de keuze voor de gewenste financieringsoplossing heeft Orchard Agrifirm begeleid bij het uitvoeren van een tender.


Het financieringstraject is in december 2021 afgerond. In een competitief proces hebben de bestaande banken hun sterke interesse getoond om de relatie met Agrifirm te continueren en de wensen van Agrifirm in te vullen. De nieuwe financiering is gebaseerd op bestaande documentatie met een beperkt aantal wijzigingen. Twee van de banken zijn aangesteld als sustainability coördinator om samen met Agrifirm afspraken rondom een aantal ESG KPI’s en targets verder uit te werken.


''Orchard streeft naar een lange termijn relatie met haar opdrachtgevers. Wij zijn dan ook erg blij met onze relatie met Agrifirm, waarvoor wij sinds 2012 op mogen treden als financieringsadviseur. Samen met Agrifirm hebben wij in een aantal financieringsrondes een stevige basis gelegd. Met deze basis hebben we in een licht en efficiënt proces het herfinanciering proces kunnen doorlopen.''
- Rolf Michon, partner Orchard Finance

Orchard Finance is een onafhankelijke Nederlandse adviesorganisatie op het gebied van Debt Advisory, Treasury en Staffing. Wij bieden advisering, projectmanagement en tijdelijke en permanente staffing diensten, toegesneden op de behoeften van onze opdrachtgevers.

bottom of page