top of page

Is er een “silver lining” voor stijgende KYC/AML kosten?Verrekeningen van miljoenen dollars voor het niet naleven van de anti-witwas-/Know Your Customer (AML/KYC)-regelgeving komen regelmatig voor. In 2020 bedroegen de boetes een enorme 2,2 miljard dollar, bijna vijf keer zoveel als het jaar ervoor. Ook Nederlandse banken liggen onder een vergrootglas. Twee van de grootste Nederlandse banken hebben al een boete gekregen en bij een derde bank loopt momenteel een onderzoek.

De regeldruk die op banken rust om witwassen te voorkomen, wordt steeds groter. Volgens een artikel in het Financieel Dagblad is momenteel naar schatting 20% ​​van alle bankmedewerkers betrokken bij AML/KYC-onderzoeken. Afgezien van de mogelijke boetes die de banken riskeren, zijn de arbeids- en IT-kosten die gepaard gaan met deze groeiende verantwoordelijkheid immens. Dit verklaart de trend die we zien waarbij banken deze kosten indirect of direct doorberekenen aan hun klanten, waarbij de eerste banken al periodieke AML/KYC-kosten aan hun klanten aankondigen. De vraag die we in dit artikel proberen te beantwoorden is:


“Hoe kan een corporate anticiperen op deze trend en welke instrumenten kan de Treasurer gebruiken om de impact van deze ontwikkeling te minimaliseren?”


Er is geen pasklare oplossing voor dit onderwerp, omdat het van veel factoren afhangt. In grote lijnen zijn de rechtsgebieden waar een organisatie actief is, de organisatiecultuur en de bedrijfsstructuur algemene factoren die een rol spelen. Meer specifieke factoren zijn de maturiteit van de treasury- of cashmanagementfunctie, de capaciteiten van de huidige (hoofd)banken en of er een bereidheid is om mogelijk naar een andere bank te migreren.


Over het algemeen wordt het oprichten van een volwaardige “in-house bank” vaak gezien als de ultieme stip op de horizon voor een corporate cash management functie. Ook voor dit specifieke (AML/KYC) vraagstuk zou het een oplossing kunnen bieden. Het uitvoeren van (alle) betalingen vanuit een centrale entiteit met een structuur voor Betalen voor rekening en/of Incasso, waarbij de betalingen vervolgens intern worden afgewikkeld, zou het aantal benodigde externe bankrekeningen aanzienlijk verminderen, inclusief lagere bankkosten.


Er zijn echter veel inspanningen en arbeidsuren nodig om deze structuur op te zetten en elke entiteit in de organisatie moet klaar zijn om deze structuur te accepteren, wat vaak een aanzienlijke hoeveelheid organisatorische politieke inspanning vereist.

Door een in-house bank op te richten kan het bedrijf ook profiteren van de kansen die worden geboden door SWIFT GPI (Global Payments Innovation) en Instant Payments.


Cashmanagers zijn ook beter in staat om cash op een (kosten)efficiënte manier te centraliseren. Met SWIFT GPI is de doorlooptijd van een internationale betaling niet alleen aanzienlijk afgenomen (tot maximaal één dag), maar is ook de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van internationale betalingen toegenomen. In combinatie met de mogelijke integratie in uw ERP/TMS kan dit de noodzaak van een (fysieke of fictieve) cashpool met rekeningen van niet-ingezetenen verminderen of beperken, waardoor de bankkosten dalen.


Bovendien zouden de toenemende KYC/AML-eisen die aan banken worden gesteld ook een positieve spillover kunnen hebben, als initiatieven zoals het GAINforum (met toepassingen zoals IDiN in Nederland) meer wijdverbreid worden. Hierdoor zouden de werknemers van de bedrijven kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de login van het bankportaal. Andere kansen liggen bij het gebruik/integratie van de Legal Entity Identifier (LEI) in het KYC-proces.

Er zijn ook verschillende (Fintech) oplossingen beschikbaar die de corporate kunnen ondersteunen en de efficiëntie in het (terugkerende) KYC-proces kunnen helpen verhogen.


De mogelijkheid dat KYC/AML-kosten door banken worden doorgestuurd naar bedrijven is in sommige gevallen al een realiteit. Deze dreiging van hogere kosten zou echter ook de mogelijkheid voor de Treasurer kunnen openen om de corporate cash management-functie naar het volgende niveau te ontwikkelen. Dit is hét moment om kritisch naar de bankrekeninginfrastructuur van uw bedrijf te kijken, waar mogelijk te rationaliseren en rekeningen te concentreren bij zorgvuldig geselecteerde banken. Door te beoordelen of een interne bankstructuur geschikt is, kan bovendien een verdere substantiële reductie van externe bankrekeningen worden gerealiseerd.


Hoe ziet u deze trend van stijgende KYC/AML-kosten en speelt u hier al op in binnen uw organisatie? Neem contact met ons op op als u verder wilt praten of als u (specifieke) vragen hebt over uw eigen situatie.