top of page

TLTRO Update

Nederlandse banken halen targets en

verzekeren zich nog 3 jaar van

goedkope fundingIn december hebben wij middels een artikel stilgestaan bij de achtergrond van de TLTRO-

kortingen op de rentemarges, zoals die door de banken werden aangeboden in 2021. Om in aanmerking te komen voor de laagste funding rente bij de ECB, moesten de

deelnemende banken de ‘lending performance target’ van 0% halen in de periode tussen 1

oktober 2020 en 31 december 2021.


Deposit Facility Rate


Nu ABN, ING en Rabo hun vierde kwartaalcijfers gepubliceerd hebben, kunnen we

vaststellen dat deze banken alle drie de target gehaald hebben en maximaal blijven

profiteren van het rentevoordeel verbonden aan TLTRO. Waarbij ABN het voorzichtig

formuleert: “Now that we have met the benchmark, it can be reasonably expected that an

additional discount of 50bps on the borrowing rate will be guaranteed for the period June

2021 to June 2022.’’


De ‘discount of 50bps’, is de korting op de Deposit Facility Rate, die momenteel op 0,5%

negatief ligt. ABN, ING en Rabo betalen momenteel dus een negatieve rente van 1,0% over

hun TLTRO funding. Dat de ECB blijft meedenken met de banken om de kredietverlening te

stimuleren blijkt uit het laatste persbericht over het monetaire beleid van de ECB: “The

Governing Council will also regularly assess how targeted lending operations are

contributing to its monetary policy stance. As announced, it expects the special conditions

applicable under TLTRO III to end in June this year. The Governing Council will also assess

the appropriate calibration of its two-tier system for reserve remuneration so that the

negative interest rate policy does not limit banks’ intermediation capacity in an environment

of ample excess liquidity.“


‘Bel voor de laatste ronde’


Wij hebben er in december ook op gewezen dat de ‘bel voor de laatste ronde’ nog moest

luiden op 22 december.


Inmiddels kunnen we in de Statistical Data Warehouse van de ECB terugvinden dat op 22

december 2021 EUR 51,9 miljard aan TLTRO funding is toegekend aan 159 banken. In

onderstaande grafiek wordt het totaal van alle 10 TLTRO III tenders weergeven, inclusief

hun aflossingsschema. Hieruit blijkt dat de uitstaande TLTRO funding per 22 december

2022 piekt op EUR 2.112 miljoen en lange tijd op dit hoge niveau blijft. Pas in juni 2023 is er een forse aflossing waarna EUR 800 miljoen resteert.
Bron: ECB, EURO tender operations (bedragen maal EUR 1 miljoen)


De ECB vermeld niet welke de deelnemende banken zijn en hoe de funding over de

deelnemende banken is verdeeld. De Rabo heeft als eerste haar jaarcijfers gepubliceerd.

Hierin kunnen we lezen dat de Rabo in 2021 haar deelname in het TLTRO programma

verhoogd heeft met EUR 15 mrd naar EUR 55 mrd. We moeten nog even op de

jaarcijfers van ABN en ING wachten om te zien hoe hun deelname aan de TLTRO funding

zich heeft ontwikkeld.


Vast staat dat de drie grote Nederlandse banken de ECB target gehaald hebben,

waardoor zij beschikken over zeer omvangrijke TLTRO funding portefeuille. Zonder een

nieuw TLTRO-programma zal deze funding er in de komende drie jaar uitlopen. Tot eind

juni 2022 betalen de banken hierover een negatieve rente van 1%, daarna vallen ze terug

op de Deposit Facility Rate (het laagste tarief dat de ECB in haar monetaire beleid kent).


Ondertussen zien we in de markt dat de lange rente snel stijgt doordat er consensus is

over het feit dat de huidige inflatie voor een belangrijk deel geen tijdelijk fenomeen zal

zijn. Aangezien de korte rente nog stevig vastzit (3 maands euribor nog steeds < -0,50%)

wordt de rentecurve steiler. Ook zijn er in de publieke markt de eerste tekenen van

oplopende kredietmarges. Met andere woorden, die voorraad goedkope funding gaat