top of page

TLTRO Update: 3

Nederlandse banken goed voor EUR 155,5 miljard


In onze eerdere bijdragen over TLTRO hebben we stilgestaan bij de opzet van het TLTRO III funding programma en de ‘lending performance target’ van 0%, die de banken moesten halen in de periode tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.


Op basis van de vierde kwartaalcijfers konden we constateren dat ABN AMRO, ING en Rabobank allen de performance target gehaald hebben. Nu deze banken ook hun jaarrekening 2021 gepubliceerd hebben, kunnen we de totale omvang van de TLTRO III funding vaststellen.


Omvang TLTRO


Per eind december hebben de drie grote Nederlandse banken EUR 155,5 miljard aan TLTRO funding op hun balans staan. Dit is ruim 7% van de totale door de ECB verstrekte TLTRO funding.


Afgezet tegen het balanstotaal is ABN AMRO, gevolgd door Rabobank, de grootste gebruiker, met ING op enige afstand. Ook afgezet naar de omvang van de door de banken verstrekte financiering aan ondernemingen, de ‘corporate loans’, is ABN AMRO de grootverbruiker. Opvallend is dat Rabobank relatief gezien, veruit de grootste financier van het bedrijfsleven is met 28% van het balanstotaal.


Bron: jaarrekeningen 2021


Impact TLTRO


Uit de jaarrekeningen van de drie banken blijkt de grote impact van TLTRO III op de winstgevendheid en de funding en van de Nederlandse banken.


TLTRO geeft de banken een korting van 50bps op de Deposit Facility Rate, die momenteel op 0,5% negatief ligt. ABN, ING en Rabo betalen in de periode tussen juni 2021 en juni 2022 een negatieve rente van 1,0% over hun TLTRO funding. Voor alle banken is dit een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid in 2021.


ABN AMRO: “Net interest income increased significantly, mainly as a result of the additional TLTRO discount of EUR 93 million”


Rabobank: “The participation in the TLTRO III programme resulted in a benefit of EUR 334 million, increasing the net interest income by 4%”


ING: “Income rose by €126 million, or 1.0%, supported by €152 million of conditional TLTRO III benefits”


Het tweede effect is dat de banken mede door het volume aan lange TLTRO funding hun afhankelijkheid van ‘wholesale funding’ kunnen afbouwen. Banken halen het merendeel van hun funding op bij hun klanten, in de vorm van saldi op rekeningen en deposito’s van particulieren en ondernemingen. Daarnaast halen banken funding op door schuldpapier uit te geven, de ‘wholesale funding’. Het merendeel van deze funding bestaat uit obligaties met een langere looptijd.


Banken hebben lange funding onder meer nodig om aan de Liquidity Cover Ratio (LCR)* en de Net Stable Funding Rate (NSFR)* te voldoen. Met een looptijd van 3 jaar draagt TLTRO bij aan de LCR en de NSFR, getuige onderstaand citaat van de Rabobank


Rabo: “Given the attractive economics and the strategic fit within the funding and liquidity framework, we have chosen to expand our participation in the Targeted Longer Term Refinancing Operations (TLTRO) III program by an additional EUR 15 billion in 2021.”


Basel IV


De LCR en NSFR zijn elementen van Basel III. Momenteel zijn de banken vooral bezig met de komende implementatie van Basel IV. Basel IV voorziet onder meer in het begrenzen van de uitkomsten van de interne modellen, die banken gebruiken voor het bepalen van de Risk Weighted Assets. Volledige implementatie van Basel IV wordt verwacht vanaf 2025, waarbij de begrenzing van de interne modellen geleidelijk zal worden ingevoerd. De Nederlandse banken zijn momenteel goed gekapitaliseerd, waarbij ze vooruitlopen op de effecten van Basel IV, getuige onderstaand citaat van ABN AMRO.


“Reflecting our latest views on this proposal, the bank’s fully-loaded Basel IV CET1* ratio was estimated comfortably above target, at around 16%, on 31 December 2021.”


Het vereiste niveau van de CET1 ratio ligt momenteel op 7.%.


In dit jaar zullen we meer aandacht besteden aan Basel IV en de mogelijke effecten die Basel IV kan hebben op financiering van onderneming door banken.
*De Liquidity Cover Ratio houdt in dat banken een berekening moeten maken van de mogelijke omvang van uitgaande liquiditeiten in de komende 30 dagen. Deze uitstroom moet gedekt worden door High Quality Assets (uitzettingen met de hoogste credit ratings)


*De Net Stable Funding Ratio houdt in dat banken tegenover lange activa ook lange funding moeten aanhouden.


*CET1 staat voor Common Equity Tier 1, bestaande uit geplaatst aandelenkapitaal en reserves.