top of page

Training: Acquisitie Financiering

In deze cursus wordt ingegaan op het proces van een overnamefinanciering. Hoe verloopt het proces van het regelen van een financiering voor de overname van een bedrijf.

Tijd en locatie

08 aug. 2020 13:30 – 17:30

Bisonspoor Business Centre, Bisonspoor 3002 - 3e verdieping Maarssen, 3605 KJ Nederland


Over het evenement


OMSCHRIJVING


In deze cursus wordt ingegaan op het proces van een overnamefinanciering. Hoe verloopt het proces van het regelen van een financiering voor de overname van een bedrijf. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar acquisitiefinanciering door een onderneming en een acquisitiefinanciering door een participatiemaatschappij. Naast het proces wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het extern financieren van een acquisitie. Mede aan de hand van real life cases worden de ins en outs van een dergelijk intensief proces beschreven.


DOEL


Kennis van het proces van acquisitiefinanciering en de wijze waarop de organisatie zich daarop kan voorbereiden. Maar ook, wat kan een organisatie verwachten na een overname door een participatiemaatschappij, zowel financieel als organisatorisch. Daarnaast in een vroegtijdig stadium bepalen wat de financierbaarheid van een mogelijke acquisitie is met daarbij een goede mix van de diverse kapitaalinstrumenten.


INHOUD


Het proces van een acquisitiefinanciering, de verschillende vormen van acquisitiefinanciering, de markt voor acquisitiefinanciering (met het oog op de diverse soorten kapitaalinstrumenten), impact op organisatie en met name de financiële organisatie. Want ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk! Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt niet alleen gekeken naar de financiële impact, maar ook naar de (strategische) impact van een acquisitie op een organisatie in de toekomst, waaronder de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het verder uitrollen van de strategie van de onderneming.


PE UREN: 4


Meer lezen >

bottom of page