top of page

Training: Supply Chain Finance

Werkkapitaalfinanciering wordt in toenemende mate populair in de Nederlandse markt. Het is echter een relatief onbekend begrip, dat niet direct tot de verbeelding spreken. Supply Chain Finance (“SCF”) is een specifieke vorm van werkkapitaalfinanciering.

Tijd en locatie

03 nov. 2020 13:30 – 17:30

Bisonspoor Business Centre, Bisonspoor 3002 - 3e verdieping Maarssen, 3605 KJ Nederland


Over het evenement


OMSCHRIJVING

Werkkapitaalfinanciering wordt in toenemende mate populair in de Nederlandse markt. Het is echter een relatief onbekend begrip, dat niet direct tot de verbeelding spreken. Supply Chain Finance (“SCF”) is een specifieke vorm van werkkapitaalfinanciering, waarin een samenwerking is gesmeed tussen tenminste twee spelers binnen een waardeketen, gefaciliteerd door de sterkste schakel binnen die keten, met als doel wederzijds (dus zowel afnemer als leverancier) werkkapitaal te optimaliseren en tegelijkertijd (financierings) kosten en risico’s te reduceren.


DOEL

Tijdens deze training zal niet alleen uitleg gegeven worden over deze thema’s, maar zullen ook de nodige praktische tips worden aangereikt die nuttig zijn voor zowel bedrijven die overwegen een werkkapitaal financiering op te starten, als voor partijen die overwegen deel te nemen aan een SCF programma dat door een ketenpartner is geïnitieerd.


INHOUD

Behandeld wordt onder andere:

  • Wanneer moet ik aan werkkapitaal financiering denken?

  • Welke vormen van werkkapitaal financiering zijn er en wanneer is welk type relevant?

  • SCF, wat is het en hoe werkt het?

  • Wat kan ik ermee?

  • Is het relevant voor mijn bedrijf?

  • Wat zijn de kritische succesfactoren?

  • Is uw organisatie er klaar voor?


PE UREN: 4


Meer lezen >

bottom of page