5D5A0777.jpeg

Alwin de Haas

Partner Debt Advisory

RENTEHEDGING

Renterisico is een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid. Ons team kan meedenken van de strategische beslissingen rondom rentehedging tot ondersteuning bij het daadwerkelijk afsluiten van de transactie waaronder swaps en caps.

Vraagstukken die hier hierbij spelen zijn:

  • Hoe groot is mijn rente exposure?

  • Voor welk deel van de financiering moet de rente worden afgedekt?

  • Welke instrumenten zijn hiervoor het meest geschikt?

  • Wat zijn marktconforme voorwaarden en welke pricing hoort hierbij?

  • Ik wil mijzelf beschermen tegen een oplopende rente. Welke stappen moet ik nemen bij het afsluiten van een rentehedge transactie?

 

Bij het afsluiten van een (rente)hedge is een goede voorbereiding essentieel om tot een passend product tegen de juiste prijs te komen. Ons team kan meedenken van de strategische beslissingen rondom rentehedging tot ondersteuning bij het daadwerkelijk afsluiten van de transactie. Denk hierbij onder meer aan interne afstemming rondom hedge policy, verkrijgen mandaat van het bestuur, onboarding documenten (o.a. MIFID), pricing van het product en documentatie (o.a. ISDA’s).

 
verder-uk-squarelogo-1397414958955.png

Rente hedging

256x256bb.jpg

Rente hedging

MCB logo

Rente hedging

 
TRACK RECORD

 Renterisicobeleid en transacties

 
Heeft u hulp en/of ondersteuning nodig rondom rentehedging bij het afsluiten van transacties, neem dan contact op met Alwin de Haas.